Technology

טכנולוגית ים נקי

בעשורים הקרובים, האנושות תצטרך להתמודד מול משבר מזון עולמי חדש ובלתי מוערך. הפתרון למשבר בלתי נמנע זה עשוי להימצא בים. האוקינוסים והימים המכסים כשני שליש מכדור הארץ, מספקים מעל לחמישים אחוזים מהחמצן שאנו צורכים, מסירים את דו תחמוצת הפחמן, משפיעים על מזג האויר ומספקים לנו חלבונים ומינרלים חיוניים אחרים.

  • סיקורה מציגה טכנולוגית ים-נקי חדשנית ובלעדית. אלטרנטיבת גידול חוץ-ימית נקייה מזיהומי הים הפתוח. התוצאה היא המזון הבריא והמזין ביותר על פני תבל. מוצר הדגל שלנו, אצת העל של סיקורה.

  • הפתרון למשבר בלתי נמנע זה עשוי להימצא בים

    מה כדאי לאכול יותר אם רוצים להעלות את צריכת הסידן שלנו - מוצרי חלב או אצות אלווה? >>

  • הפתרון למשבר בלתי נמנע זה עשוי להימצא בים

    מה כדאי לאכול יותר אם רוצים להעלות את צריכת הסידן שלנו - מוצרי חלב או אצות אלווה? >>