הטכנולוגיה

חוות סיקורה מגדלת מאקרו אצות ימיות מסוג אולווה וגרצילריה בטכנולוגיה ייחודית שפותחה על ידי צוות החווה. טכנולוגיה זו מאפשרת גידול אינטנסיבי בצפיפות גבוהה לאורך כל השנה של מאקרו אצות ימיות במתקן יבשתי תוך כדי שליטה מלאה בכל תנאי הגידול. שיטת גידול חדשנית זו מהווה תחליף לגידול אצות בים הפתוח בו חשופה האצה לזיהומים שונים הכוללים מתכות כבדות ומזיקים ולתנאי סביבה שאינם אופטימליים כך שקצב הגידול ואיכות האצות נפגמים. מקור המים לגידול האצות הוא באר חופית ימית המאפשרת אספקת מי ים באיכות גבוהה ללא מזהמים, בטמפרטורה קבועה לאורך כל עונות השנה.

בריכות הגידול בנויות על פי תכנון ייחודי המאפשר ערבול קבוע של האצות וזמני חשיפה מקסימליים לאור השמש לקבלת קצבי גידול ואיכויות אצה אופטימליים. קווי האצות הגדלים בחווה נבחרו לאחר שנים של סלקציה גנטית קפדנית לתכונות ספציפיות רצויות שבין השאר כוללות הרכב מיטבי של חלבונים, מינרליים וויטמינים בנוסף לקצב גידול מרבי ועמידות למזיקים. בנוסף לתכונות אילו נבחרו קווי אצות שמסלול הרבייה הדומיננטי שלהן הוא וגטטיבי בעלות רמת ספורולציה נמוכה. גידול האצות נתמך בדישון ספציפי שנמצא מתאים ביותר לגידול האצות הכולל בעיקר זרחן וחנקן. ישנה גם אפשרות לתמוך בגידול האצות בדישון ממקור טבעי המאפשר ייצור אצות אורגנית.

בסוף תקופת הגידול נקצרות האצות ישירות מבריכות הגידול לבית האריזה, שם הן נשטפות ונארזות למשלוח. אופן הקציר ושלבי האריזה מתבצעים על פי פרוטוקולים ייחודיים שפותחו על ידי חוות סיקורה, הכוללים המלחה והקפאה בוואקום של האצות לשמירה מלאה על הערכיים התזונתיים של האצות. אצות סיקורה ייחודיות בהרכב החלבונים המינרלים והוויטמינים שלהן דבר ההופך אותן למזון בריאות אופטימלי. בנוסף לכך האצות עומדות בסטנדרטים קפדניים למתכות כבדות וזיהומים אורגניים או ביולוגים. מי הגידול היוצאים מהחווה נקיים לחלוטין ויכולים לשמש לגידול דגים או כל ייצור ימי אחר או לחלופין לחזור לים ללא שום פגיעה סביבתית.